Senternovem

05-07-2010 |

Centrum voor Geocommunicatie van start

Op 22 juni jl. is het Centrum voor Geocommunicatie formeel van start gegaan. In aanwezigheid van tientallen belanghebbenden tekenden de Founding Partners bij Nemo Science Centre in Amsterdam een overeenkomst, waarmee ze het centrum in staat stellen voor een periode van drie jaar `geo' te promoten in de media. Door de maatschappelijke aandacht voor geowetenschap, geotechniek en geo-informatie te vergroten willen de Founding Partners de instroom van studenten bevorderen, de investeringen in onderzoek stimuleren en de acceptatie van geo-innovaties vergroten.

Wat gaat het Centrum voor Geocommunicatie doen?
* Publiekscommunicatie via internet

* Een gespecialiseerde geopersdienst

* Eigen producties en evenementen

Kennislink
Voorlichting aan het grote publiek, scholieren, docenten en journalisten gebeurt via Kennislink, met 450.000 bezoekers per maand de populairste website over wetenschap en techniek. De georedacteuren van het Centrum voor Geocommunicatie zorgen voor artikelen, foto's, filmpjes en kaarten op de vakpagina's over Aarde & Klimaat en (Geo)techniek en stellen dossiers samen met alles wat iedereen moet weten over CO2-opslag, ondergronds bouwen, rekeningrijden en bodemsanering.

Bodem+ is mede-initiatiefnemer en sponsor van het Centrum voor Geocommunicatie. Partner SKB is één van de Founding Partners van dit initiatief. Bodem+ doet dit vanuit haar betrokkenheid in het kennisnetwerk bodem en ondergrond waarin samengewerkt wordt met SKB en SIKB.