MKB-Nederland


05 juli 2010
Minister steunt mkb met `buffervermogen'

Op aandringen van MKB-Nederland steunt minister Van der Hoeven (EZ) twee initiatieven voor een buffervermogenfonds. Hiermee kunnen mkb-bedrijven de solvabiliteit van hun onderneming verbeteren. De twee fondsen zullen de balans van bedrijven versterken door achtergestelde leningen en eigen vermogen aan te bieden.

Het mkb heeft, door de kredietcrisis, de afgelopen anderhalf jaar het Eigen Vermogen zien slinken. Daardoor heeft zij te maken met een verzwakte balanspositie. Uit onderzoek blijkt dat het vinden van financiering voor uitbreidings- en investeringsplannen moeilijk is voor het mkb. Ook de Taskforce Kredietverlening, onder leiding van Loek Hermans, waarschuwde hier al eerder voor. Maar zeker bij een aantrekkende economie, wanneer de vraag naar krediet sterk toe zal nemen, bestaat de mogelijkheid dat banken deze vraag onvolledig kunnen beantwoorden. Hierdoor kan zich een `credit crunch' aandienen.

Met de steun van de minister aan deze initiatieven komt daar langzaam verandering in. Toch wil dat niet zeggen dat we er nu zijn. MKB-Nederland blijft zich hard maken voor mogelijkheden voor verdere fondsvorming. Ook heeft de Taskforce middels een brief de minister verzocht het bestaande garantie-instrumentarium dat volgens plan nu nog op 31 december van dit jaar afloopt, te verlengen.

Meer:

- Zet garantieregelingen voor kredietverstrekking voort (9 juni 2010)
- www.ondernemerskredietdesk.nl