TenneT


Rubriek Wet & Regelgeving

06-07-2010

Nieuwe aansluiting leidt tot structurele congestie in het Noorden

De NMa heeft in een uitspraak in een geschilbeslechtingsprocedure tussen TenneT en Eemsmond Energie aangegeven dat elektriciteitstransporteur TenneT zich nader moet inspannen om in 2013 transportcapaciteit op het landelijke hoogspanningsnet ter beschikking te stellen aan een nieuwe centrale van Eemsmond Energie in het noorden van het land. TenneT had volgens de NMa Eemsmond Energie op dit moment niet mogen weigeren om in 2013 transportcapaciteit te geven. Volgens de NMa had TenneT in haar oordeel rekening moeten houden met de codewijziging die mogelijk in 2010 wordt vastgesteld door de NMa naar aanleiding van de Ministeriële Regeling Betere Benutting (MR).

Door deze aanstaande codewijziging krijgt TenneT meer mogelijkheden om met congestie om te gaan en zo mogelijk Eemsmond Energie toch al in 2013 te faciliteren. TenneT is van mening dat er vanwege de enorme vraag naar transportcapaciteit grenzen zitten aan de huidige beschikbare capaciteit van het hoogspanningsnet en dat er daarom gewacht moet worden op definitieve
netuitbreidingen. Die netuitbreidingen in het noorden zijn - afhankelijk van de procedures - in 2016 gereed.

TenneT heeft de aanvraag van Eemsmond Energie om transportcapaciteit voordat voornoemde netuitbreidingen gereed zijn afgewezen, omdat TenneT zelfs met toepassing van het Visiedocument van de NMa geen ruimte ziet voor Eemsmond Energie. Indien TenneT de nieuwe centrale van Eemsmond Energie gaat aansluiten, moet structureel één van de drie nieuwe basislastcentrales worden verzocht tegen betaling niet te produceren. De structurele kosten die dit
met zich meebrengt in de vorm van congestiemanagement zullen onder de huidige regelgeving worden doorberekend in de landelijke transporttarieven, die door bedrijven en burgers worden betaald. De minister van Economische Zaken is voornemens in de nieuwe wet Voorrang voor Duurzaam deze kosten in de toekomst neer te leggen bij grijze producenten in een congestiegebied.

TenneT is tegen de uitspraak van de NMa in bezwaar gegaan.

Hoe werkt congestiemanagement? Bekijk de animatie op www.tennet.org/congestiemanagement

Vraag naar aansluitingen momenteel 36.000 MW
De vraag naar aansluitingen op het net is afgelopen jaren fors toegenomen. De laatste stand van zaken geeft aan dat er een vraag is van ongeveer 36.000MW, meer dan een verdubbeling van het huidige productievermogen in Nederland. Dit zijn niet alleen plannen. Het landelijke beeld is dat er op dit moment op ons net ruim 9.000 MW nieuwe productie daadwerkelijk wordt gerealiseerd op het landelijk hoogspanningsnet. Daarnaast wordt ongeveer 2.000 MW aan interconnectie gerealiseerd (BritNed en Doetinchem - Wesel). De plannen voor Wind op Zee zijn
hier niet bijgerekend. Het kabinet wil 6.000 MW wind op zee aanleggen. Het toenemende productievermogen is goed voor de leveringszekerheid in Nederland en Europa.