Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

5 juli 2010

---

Weinig extra parkeren grensgebied

5 juli 2010
Een toename van de parkeerdruk in het grensgebied van West en Nieuw-West is niet waarschijnlijk als het vergunningtarief in stadsdeel West wordt verhoogd. Dit zegt het Dagelijks Bestuur in een reactie op vragen van de CDA-fractie Nieuw-West eind mei.

Verhoging vergunningentarief West

In het coalitieakkoord van stadsdeel West staat dat het vergunningentarief in gebieden met een hoge parkeerdruk met 75% wordt verhoogd, zodra de permanente parkeerplekken langs de A10 zijn gerealiseerd. De CDA-fractie veronderstelt dat deze maatregel consequenties heeft voor de parkeerdruk in het grensgebied met Nieuw-West.

De ervaring in andere stadsdelen leert, dat automobilisten alleen in andere vergunninggebieden parkeren wanneer bewoners geen eerste of tweede vergunning kunnen krijgen voor hun auto('s). Andere automobilisten dan bewoners kunnen geen vergunning krijgen en zullen dus ook geen `overloopgedrag' vertonen.

---