Provincie Utrecht

Integrale aanpak leefbaarheid in Cabauw

In Cabauw worden de resultaten zichtbaar van een project dat in 2005 is opgestart door de plaatselijke stichting V.O.C.U.S. (Vorming Ontspanning en Cultureel Streven). Samen met de inwoners van het dorp maakte de stichting een plan om de leefbaarheid in Cabauw te vergroten. Op 4 juni is de eerste paal de grond ingegaan van dit integrale project met als meest in het oog springende elementen nieuwe woningen, een nieuw gebouw voor de jeugd en een nieuwe brede school.

In totaal gaat het nu om 51 woningen: vijftien seniorenwoningen op de plaats van de oude school, 29 eengezinswoningen en zeven vrijstaande woningen. Als dit plan uitgevoerd is, worden de huidige twaalf verouderde seniorenwoningen tot starterswoningen.

Voor een klein dorp (circa 700 inwoners) is dit een zeer ingrijpend project. De provincie is er vanaf het begin bij betrokken. De kern van het project was om met inwoners zelf aan de slag te gaan om te bepalen hoe je een leefbaar dorp krijgt en houdt. Dat heeft geleid tot brede steun voor de plannen. De provincie en de gemeenten hebben financiële steun gegeven om dit proces van onderop mogelijk te maken. Daarnaast stelde de provincie een investeringsbijdrage van 125.000 beschikbaar voor de leefbaarheidselementen in dit project. Voor het overige is het project gefinancierd door de Woningbouwvereniging Lopik als het gaat om de woningen, het schoolbestuur Lek en IJssel voor de nieuwe school en stichting V.O.C.U.S. wat betreft het nieuwe jeugdgebouw.

Het aanjaagteam leverde een bijdrage in de vorm van een procesmanager uit de deskundigenpool. Deze zorgde bij de gemeente voor een voortvarende uitvoering van alle formele procedures (bestemmingsplan opstellen en dergelijke). Lokale partijen geven aan dat de inzet van het aanjaagteam een half jaar tijdwinst heeft opgeleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Aanjaagteam: aanjaagteam@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 45