UMC St Radboud


Dr. Dick van Soolingen benoemd tot bijzonder hoogleraar Translationeel Onderzoek Tuberculose
05-07-2010

Dr. Dick van Soolingen is met ingang van 1 juni 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Translationeel Onderzoek Tuberculose aan het UMC St Radboud. Dr. Van Soolingen is hoofd van het Tuberculose Referentie Laboratorium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

Centrum voor infectieziekten RIVM

Dick van Soolingen studeerde medische microbiologie aan de Hogeschool en de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1996 te Utrecht op de ontwikkeling van genetische markers voor de Moleculaire Epidemiologie van Tuberculose. Tuberculose is één van de belangrijkste infectieziekten wereldwijd, waaraan jaarlijks 2 tot 3 miljoen mensen sterven. Het Centrum voor infectieziekten van het RIVM is hèt referentiecentrum voor de diagnostiek van mycobacteriële infecties in Nederland, maar timmert ook internationaal stevig aan de weg. Van Soolingen is daar sinds 1993 hoofd van de afdeling Mycobacteriën.

WHO laboratorium

Het RIVM is één van de supra-nationale WHO laboratoria voor diagnostiek en behandeling van TB wereldwijd. Ook het Nijmeegs Universitair Centrum voor Infectieziekten en het Universitair Longcentrum Dekkerswald behoren tot de samenwerkingspartners. Gemeenschappelijk onderzoek heeft een flink aantal publicaties opgeleverd over de behandeling van gecompliceerde tuberculose-infecties.

Gezamenlijk werken ze ook aan een groot onderzoek om het DNA profiel van Mycobacterium tuberculosis stammen in kaart te brengen, aan onderzoek naar de verspreiding van tuberculose in Europa en aan verbetering van de diagnostiek en behandeling van tuberculose in o.a. het Kilimanjaro Christian Medical Center.

Eind 2009 kregen ze ook samen de leiding over een groot internationaal onderzoek naar de klinische relevantie van atypische mycobacteriën. Het Universitair Longcentrum Dekkerswald wordt het referentiecentrum voor behandeling van deze infecties.

Europese onderzoeksprojecten infectieziekten

Van Soolingen coördineerde tal van Europese onderzoeksprojecten op het gebied van infectieziekten, heeft een referentietaak op het gebied van tuberculosediagnostiek in Nederland en maakt onder andere deel uit van de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding die standaarden en protocollen uitgeeft voor de praktijk van tuberculosebestrijding.

Prof. Van Soolingen zal zijn rol als begeleider en initiator van onderzoek in Nijmegen verder uitbouwen, onderwijs en cursussen verzorgen en buitenlandse onderzoekers begeleiden.