Gemeente Halderberge


Budgetsubsidie onderwijsbegeleiding toegekend

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het schooljaar 2010- 2011 de onderwijsbegeleidingsdienst Edux een bedrag van EUR 102.047,16 toe te kennen. Tevens heeft het college in een convenant afgesproken dat Edux zich het komende schooljaar met name bezig houdt met leerlingenzorg. Afgesproken is dat schoolbesturen tenminste eenzelfde bedrag voor schoolbegeleiding inzetten als de gemeente.

Leerlingenzorg

Edux ontvangt de bijdrage van de gemeente in de vorm van een meerjarige budgetsubsidie en houdt zich voor Halderberge met name bezig met leerlingenzorg. Dit houdt onder andere in:

* psychologisch onderzoek

* didactisch onderzoek

* begeleiding van de leerkracht en het schoolteam bij de aanpak van leerproblemen

Convenant

In 2009 heeft het college ingestemd met een verlenging voor twee schooljaren van de budgetsubsidie voor onderwijsbegeleiding. In een convenant wordt jaarlijks vastgelegd welke inzet Edux hiervoor zal plegen. Voor het afgelopen schooljaar en het komende schooljaar is dat dus de leerlingenzorg. Jaarlijks maakt Edux een verslag van de activiteiten die volgden uit het convenant van het afgelopen schooljaar.