Ingezonden persbericht

PersberichtAntisemitisme op internet stabiel hoog

Uit de cijfers van het MDI van 2005 tot halverwege 2010 blijkt dat het aantal gemelde antisemitische uitingen stabiel is en ten opzichte van het totaal aantal uitingen hoog.
Berichten dat antisemitisme op internet zou zijn afgenomen worden niet ondersteund door deze cijfers.

Het relatief hoge aantal uitingen is een indicator voor het probleem van antisemitisme in Nederland. Het is van belang dat antisemitisme in Nederland niet wordt overdreven maar ook dat het niet wordt gebagatelliseerd.