Gemeente Amersfoort
Botulisme in vijvers Dreef en Vreeland,A'foort


In de vijvers bij de Dreef en Vreeland in de wijk Soesterkwartier zijn meerdere eenden aangetroffen die zeer waarschijnlijk door botulisme zijn omgekomen. Medewerkers van het waterschap hebben de dode dieren opgeruimd. Er is een dode vogel voor onderzoek naar een laboratorium gebracht. De uitslag hiervan is uiterlijk donderdag 8 juli bekend. Alle uiterlijke kenmerken van de dode eenden wijzen op botulisme.

De gemeente plaatst bij de vijvers waarschuwingsborden die wijzen op de gevaren van botulisme. Gemeente en waterschap raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden of dood gaan van het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20°C, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels.

Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Doe dat niet zelf, maar bel de gemeente of het waterschap. Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Voor vragen over botulisme kunnen inwoners bellen met het waterschap,
telefoon 033 434 60 00 of kijken op de internetsite van Waterschap Vallei & Eem: www.wve.nl . (Kijk onder actueel en kies dan 'dossiers' en vervolgens 'botulisme').