Ingezonden persbericht

MoneyView introduceert met vernieuwde AeQuote Online de enige 'zuivere' spaarhypotheekvergelijking in de markt!

Vergelijken van bancaire- en spaarverzekeringshypotheken nu eindelijk mogelijk

Per 6 juli 2010 introduceert MoneyView een geheel vernieuwde vergelijkingsmodule voor Spaarhypotheken. Met deze nieuwe module is het mogelijk om bankspaarhypotheken en 'verzekeringsspaarhypotheken' op basis van netto maandlast te vergelijken. In de vernieuwde AeQuote Online-module zijn meer dan 90 spaarhypotheken opgenomen. Bestaande gebruikers van de module krijgen automatisch de beschikking over de nieuwe en verbeterde versie.

Vernieuwde module geeft feilloos inzicht in scherpste aanbieding in de markt

Bij het vergelijken van spaarhypotheken kunnen zich verschillende 'uitdagingen' voordoen.
. Zo is het bijvoorbeeld niet zo dat de aanbieder met de laagste rente óók daadwerkelijk het goedkoopste product heeft; als de spaarpremie van de betreffende aanbieder relatief duur is, kan dit het rentevoordeel weer teniet doen. Om deze reden is een vergelijking op basis van netto-maandlasten eigenlijk de enige zuivere vergelijking. De nieuwe AeQuote Online-module 'Spaarhypotheken' voorziet hierin: elk product wordt doorgerekend op basis van de voor dat product geldende actuele hypotheekrente, waarna er een netto maandlast wordt vastgesteld.
. Verder is het lastig om bankspaarhypotheken en 'verzekeringsspaarhypotheken' te vergelijken, omdat er bij bankspaarproducten geen sprake is van een ingebouwde overlijdensrisicoverzekering, terwijl hier bij verzekeringsspaarhypotheken juist altijd sprake van is. Ook dit is ondervangen met de nieuwe module Spaarhypotheken in AeQuote Online. De gebruiker kan hierbij de keuze maken om ofwel een berekening te maken op basis van de goedkoopste risicoverzekering in de markt, ofwel op basis van een zelf gekozen risicoverzekering. Als de gebruiker kiest voor 'goedkoopste in de markt' berekent AeQuote éérst voor alle risicoverzekeringen welke de gunstigste risicopremie heeft en worden daarna de bankspaarproducten doorgerekend en de risicopremie meegenomen in de maandlast. Kiest de gebruiker voor een 'zelf gekozen' risicoverzekering, dan wordt dat betreffende product berekend en wordt deze risicopremie aldus verwerkt in de berekende maandlast van de bankspaarproducten. Op deze manier ontstaat een zuivere vergelijking tussen bankspaarproducten en verzekeringsproducten waardoor een adviseur altijd het meest gunstig geprijsde product -inclusief de overlijdensrisicoverzekering- kan aanwijzen voor een specifieke klant.
Door de combinatie van de berekening op basis van de werkelijk geldende rente, netto maandlasten en de geïntegreerde vergelijking van risicopremies biedt MoneyView met AeQuote Online de enige 'zuivere' spaarhypotheekvergelijking in de markt!

Over MoneyView en AeQuote Online

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. AeQuote Online is de vergelijkingsengine waarmee MoneyView de vergelijking van verschillende soorten levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en woonlastenverzekeringen mogelijk maakt. Door één keer klantgegevens in te voeren kan een adviseur alle producten in de markt ineens doorrekenen om ze te bepalen welke aanbieder voor een specifieke klant de gunstigste premie biedt.

Noot voor redacties

Voor meer informatie (