Provincie Noord-Brabant
's-Hertogenbosch, 5 juli 2010

PERSBERICHT

De Schans in Chaam finalist Brabantse Dorpen Derby

Project De Schans uit Chaam gaat vanuit De Baronie door naar de finale van de Brabantse Dorpen Derby. Dit bepaalde de Reconstructiecommissie De Baronie.
Hiermee heeft Stichting de Schans een prijs van E 10.000 in de wacht gesleept die zij bij de kick-off van de finale op 10 juli a.s. door gedeputeerde Van Haaften uitgereikt krijgen. (Provinciehuis 's-Hertogenbosch, 14.45 - 18.00 uur).
Daarmee kan de stichting een aanvang maken met de bouw- en inrichting van het multifunctionele centrum De Schans en het opzetten van activiteiten.

De Schans
In 2002 ontstond het idee bij ouders van kinderen met een beperking om op de plaats van oude varkensstallen een huis te bouwen voor kinderen/jong volwassenen met een beperking. Het werd een uniek project. Een voorbeeld van eendrachtig samenwerken tussen buren, landeigenaren, overheden, inwoners, sponsors en vele vrijwilligers. De woonvoorziening De Schans werd op 1 april 2010 in gebruik genomen. De stichting wil nu starten met fase 2 van het project: de bouw van het multifunctionele centrum en de inrichting ervan op de bijbehorende dagboerderij en het natuur- en wandelgebied, en het opzetten van activiteiten. Door het centrum open te stellen voor de bevolking van Chaam (recreanten, ouderen, leerlingen e.a.) en de rol die de bewoners kunnen vervullen in het gastheerschap, draagt het centrum bij aan integratie, acceptatie en participatie van de bewoners in de gemeenschap. (Op www.deschans-chaam.nl vindt u een impressie van het project en aanvullende informatie en beelden.)

Brabantse Dorpen Derby

Beoordelingscriteria
Deelnemende projecten worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Zo moet een deelnemend project zorgen voor een structurele, duurzame verbetering van de leefbaarheid, vernieuwend zijn, lokaal en regionaal draagvlak hebben, uitvoeringsgereed zijn, zich richten op meerdere sectoren en doelgroepen en kopieerbaar zijn voor andere dorpen. Naast deze 'harde criteria' werd ook gekeken naar de energie en het enthousiasme van de mensen achter het project en de mate waarin het project anderen inspireert.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Project De Schans draagt op een bijzondere wijze bij aan de herinrichting van het platteland in De Baronie. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de Reconstructiecommissie De Baronie.Provincie Noord-Brabant