Gemeente Alkmaar

Geachte redactie,


Nieuwe hoorzitting over voorgenomen besluit Bibob Achterdam

Op maandag 5 juli vindt een hoorzitting plaats over de voorgenomen weigering van de burgemeester van Alkmaar om vergunning te verlenen voor de exploitatie van 92 ramen van een prostitutiebedrijf op de Achterdam. Het voornemen is gebaseerd op een nieuw advies van het Landelijk Bureau Bibob.

De burgemeester van Alkmaar stelde eind 2009 hoger beroep in tegen de uitspraak van rechtbank Alkmaar, waarin de weigering van een vergunning voor een prostitutiebedrijf op de Achterdam ongegrond werd verklaard. De rechtbank bepaalde voorts dat een nieuwe beslissing op bezwaar genomen diende te worden. De exploitant van de seksinrichting V.O.F. Nool c.s. en de pandeigenaren hebben een zienswijze over het voorgenomen besluit ingediend. Tijdens de hoorzitting krijgen de belanghebbenden gelegenheid deze toe te lichten.

Een Bibob-procedure maakt deel uit van het beoordelen van vergunningaanvragen voor het exploiteren van seksinrichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) heeft tot doel dat gemeenten, provincies en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau Bibob. Het recent door het bureau uitgebrachte advies en de daarop gebaseerde beslissing worden naar verwachting meegewogen bij de behandeling van het hoger beroep door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gemeenteraad besloot eerder de vergunningvoorschriften voor de exploitatie van seksinrichtingen aan te scherpen om criminaliteit en overlast als gevolg van de prostitutie op de Achterdam terug te dringen. Deze voorwaarden worden van kracht voor alle exploitanten op de Achterdam (thans totaal 5) na de uitspraak in het hoger beroep. Om de bedrijfsvoering van V.O.F. Nool c.s. gedurende de looptijd van het hoger beroep niet in de weg te staan wordt de exploitatie voortgezet op basis van een gedoogbesluit.