Gemeente Heerenveen

welstandscommissie Heerenveen 5 juli 2010

Agenda Lokale welstandscommissie Heerenveen 5 juli 2010

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 9:30 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc.

De vergadering van de Lokale Welstandscommissie Heerenveen begint om 9:30 uur, u bent van harte welkom, voor toelichting, toehoren etc.

Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar voor een afspraak (bepaling van tijdstip voor behandeling) voor uw en/of een plan waarvoor u belangstelling heeft. Dit voorkomt lange wachttijden.

Heerenveen


* A. Jacobsweg 9; oprichten van een woning met garage;


* A. Lenstra boulevard 44; vergroten van een showroom tussen 2 kantoorpanden (wijziging op een verleende bouwvergunning);


* Nabij Bonairestraat, Curacaostraat, st. Maatenstraat; oprichten van 36 woningen (vervanging van 40 woningen);


* Burg. Falkenaweg 129; vergroten en veranderen van een woning;


* Burg. Kuperusplein 56a; vergroten en veranderen van een restaurant;


* G. v.d. Zwaagstraat 20; plaatsen van een dakkapel;


* Golfpad 6; veranderen van een woning;


* Herenwal 45; veranderen van een kap van een winkel;


* Kerkstraat 44; veranderen van een discotheek in een jongerencentrum;


* Lindegracht 7; veranderen van een winkel- en woonpand (dakpannen);


* Lindegracht 51; aanbrengen van een reclame-uiting;


* Het Meer 243c; oprichten van een berging;


* T. Jentinkweg tegenover G. v.d. Zwaagweg 1; oprichten van een woning;


* Trambaan 11; gedeeltelijk veranderen van een stationsrestaurant in een horecagelegenheid en het aanbrengen van een reclame-uiting;

Jubbega


* Rozenbergswijk 3; oprichten van een garage;;

Katlijk


* Bischopslaan 14; vergroten en veranderen van een woning;

Luinjeberd


* Aengwirderweg 197; oprichten van een woning (vervanging) met berging en het oprichten van een kapschuur met berging;

Mildam


* Yntzelaan 19; vergroten en veranderen van een woning;

Nieuwehorne


* Schoterlandseweg 36; vergroten en veranderen van een woning;


* Stelle 2; vergroten en veranderen van een woning;

Oranjewoud


* Elisabethlaan 7; plaatsen van een dakkapel;

Oudehorne


* Schoterlandseweg 8; vergroten en veranderen van een woning;

Oudeschoot


* Schoterlandseweg 10; oprichten van een woning (vervanging van een bakkerij);


* Schoterlandseweg 36; veranderen van een bijgebouw in een bed & breakfast en een atelier (deels legalisatie);

Terband


* Aengwirderweg 80; vergroten van een woning (deels legalisatie);

De volgende openbare vergadering is gepland op 16 augustus 2010. De agenda voor deze vergadering wordt op 13 augustus 2010 gepubliceerd op deze website.