Raad van State


maandag 5 juli 2010

13.00 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Meerssen van het bestemmingsplan 'Huisvesting woonwagenbewoners'. Het plan maakt de herinrichting mogelijk van twee woonwagenlocaties in de gemeente. De locatie Hoekerweg heeft nu zes standplaatsen, maar zal na herinrichting ruimte bieden aan drie chalets. De woonwagenlocatie aan de Andreas Sauerlaan zal worden opgeheven. In plaats daarvan kunnen twee vrijstaande woningen worden gebouwd. Een inwoner uit Meerssen is het niet eens met de woningbouw aan de Andreas Sauerlaan. Hij vindt het niet eerlijk dat er nu toestemming wordt gegeven voor nieuwe woningen, terwijl zijn eigen woningbouwplannen een paar jaar geleden op weinig medewerking vanuit de gemeente konden rekenen. Daarom komt hij tegen het plan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 200908143/1)