5 juli 2010

Nederland schrijft visie op duurzame toekomst 2.0


In 1987 verscheen het "Brundtland Rapport" van de VN waarin voor het eerst dè duurzame thema's van de toekomst werden geïdentificeerd. Nu, bijna 25 jaar later, gaat Nederland deze inspirerende visie herschrijven voor de uitdagingen van de hedendaagse tijd. Een unieke samenwerking van driehonderd schrijvers, visionairs als Peter Bakker (TNT) en Ruud Koornstra en organisaties als Hyves, De Nederlandsche Bank en Ballast Nedam.

Volgens initiatiefnemer en hoofddocent van de Radboud Universiteit Nijmegen Jan Jonker is het bestaande VN rapport inmiddels gedateerd en sluit het niet meer aan bij de huidige vraagstukken rond duurzaamheid. "De toekomst vraagt om vernieuwend en inspirerend denken. We dienen een creatieve visie te ontwikkelen rond de thema's die er de komende jaren ècht toe doen".

Onder de naam Our Common Future 2.0 gaan driehonderd enthousiaste deelnemers vanaf deze zomer in groepen aan de slag om hun visies op papier te zetten over negentien brede onderwerpen. Zo komen onder andere gebieden als Werk, Mobiliteit en Zorg voorbij, maar ook actuele zaken als Social Media, Spiritualiteit en Leiderschap komen aan bod. De gebundelde deelrapporten worden in mei 2011 gepresenteerd op een slotconferentie. Op deze manier willen zij uiting geven aan hun toekomstideeën en de discussie starten met overheid en bedrijfsleven.

Dat er een snaar is geraakt blijkt ook uit de interesse vanuit de BV Nederland voor dit project. Bekende namen als de ANWB, BMC en Vitae hebben zich aan de thema's verbonden als partner om samen aan nieuwe duurzame oplossingen te werken.

Wat Jonker betreft hoeft het daar niet te eindigen: hij wil in 2012 de uitdaging opnieuw aangaan op mondiaal niveau met 1200 internationale deelnemers en ondernemingen. "Dankzij de mogelijkheden van social media moet dat te realiseren zijn".

Noot voor redactiesIngezonden persbericht