Ingezonden persbericht---

Persbericht Partners zijn belangrijke bedrijfsadviseurs

Culemborg, 5 juli 2010

Dat de partner een belangrijke bedrijfsadviseur is voor menig teler, bleek al tijdens de eerste bijeenkomst van de campagne `Duurzaam telen begint bij jou' in maart dit jaar. Van administratief medewerker tot strategisch raadgever die meebeslist over investeringen (ook in gewasbescherming), de partner is veelal betrokken bij de bedrijfsvoering. In welke mate, dat verschilt per bedrijf. Maar dat ze vaak invloed heeft op besluitvorming, maakt dat ze een belangrijke doelgroep vormt in de omgeving van de teler.

Veel partners waren aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de campagne `Duurzaam telen, begint bij jou'. Boekhouding
Opvallend is dat veel partners verantwoordelijk zijn voor de boekhouding van het bedrijf. Ze hebben goed zicht op financiële voortgang en resultaten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de uitgaven voor gewasbescherming goed vergelijken en beoordelen. Daarnaast kijken partners vaak vanuit een andere optiek naar het bedrijf en belichten ze bedrijfskeuzes vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de eerste bijeenkomst in maart was vooral opmerkelijk dat milieu een belangrijke wegingsfactor is bij besluitvorming rondom gewasbescherming.
Partners aan het woord Hetty Schalk, partner van een boomkweker uit Echteld: "Door de jaren heen, ben ik meer gaan helpen op het bedrijf waardoor ik steeds meer invloed en betere inzichten heb gekregen. Zo adviseer ik wanneer er grote aantallen ingekocht of verkocht worden. Wat doen we met de prijzen en hoeveel korting kunnen we geven? Wat gewasbescherming Persbericht: Partners zijn belangrijke bedrijfsadviseurs

betreft, ik vind duurzaamheid heel erg belangrijk. Dat probeer ik dan ook te stimuleren. Ik vind het mooi dat door minder te spuiten, er meer beestjes aanwezig zijn. Als het niet dood hoeft, dan ook liever niet! En dat er minder kosten mee gemoeid zijn, is een prettige bijkomstigheid."
Laura Antuma heeft samen met haar man een akkerbouwbedrijf in het Overijsselse Dedemsvaart. Ze houdt zich voornamelijk bezig met financiële zaken maar pakt ook allerhande andere klussen graag aan. Daarnaast is ze een groot deel van de week bestuurlijk actief in Overijssel en bij een brancheorganisatie. "Ik denk graag mee over de bedrijfsvoering, maar dan voornamelijk over grotere investeringen. Techniek laat ik met plezier aan mijn man over. Het bezig zijn in de politiek brengt uiteraard bewustwording van ontwikkelingen en visies op het gebied van landbouw met zich mee. Wat betreft de verschillende gewasbeschermingmethoden; ik vind het prettig dat milieu en economie hand in hand kunnen gaan en dat goede methoden uiteindelijk tot minder middelengebruik leiden. Daar praten we samen over. Belangrijke beslissingen over het bedrijf worden overigens vaak met het hele gezin besproken."

Kijk op www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl voor de interviews met Hetty Schalk en Laura Antuma.

www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl

De website van de campagne biedt informatie en nieuws over effectieve gewas- beschermingmethoden en over bijeenkomsten of demonstratiedagen waar deze Good Practices te zien zijn. Bovendien vertellen telers en partner over hun ervaringen met de praktijk.

Voor meer informatie www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl CLM, DLV Plant, Projecten LTO Noord, ZLTO, Arvalis en GBE communicatie voeren deze campagne uit in opdracht van het ministerie van LNV.