Ingezonden persbericht


Rundveehouder leert omgaan
met schommelende melkprijs

Melkveehouders voelen toenemende invloed van prijsschommelingen op hun inkomen, nu de invloed van Brussel op de Europese zuivelmarkt ingrijpend is afgenomen. De afgelopen jaren hebben ze dat ze aan de lijve ondervonden: na de historisch hoge prijzen eind 2007/begin 2008 daalde de melkprijs eind 2008/begin 2009 naar een dramatisch dieptepunt. Intussen ligt deze nu rond een dubbeltje hoger dan een jaar geleden.

,,Garanties uit het verleden bieden geen zekerheid meer voor de toekomst. Boeren leren om te gaan met een schommelende melkprijs. Ook de zuivelindustrie moet op marktfluctuaties anticiperen en hun leveranciers helpen om hier mee om te gaan", zegt voorzitter Siem-Jan Schenk van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. De Europese Commissie moet wel instrumenten achter de hand houden om in te grijpen als dat nodig is. Schenk: ''De afgelopen jaren hebben óók duidelijk gemaakt, dat een vangnet keihard nodig blijft."

De vakgroepvoorzitter ging vanmorgen in Dwingeloo in op de wispelturige zuivelmarkt. Hij deed dat op het melkveebedrijf van de fam. Mulder, waar de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2009 werd gepresenteerd. Hierbij worden sinds 1999 de melkprijzen van zeventien grote zuivelondernemingen in Europa met elkaar vergeleken. Het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri scoort net als vorig jaar het hoogste (39,52 cent/kg), gevolgd door het Italiaanse Granarola (34,75). Het Ierse zuivelbedrijf Glanbia sluit de rij (22,67).

Op de ranglijst van 2009 neemt het Nederlandse zuivelconcern Royal Friesland Campina (omzet 8 miljard euro) met een prijs van 26,22 cent een negende en dus gemiddelde plaats in. Dit is inclusief 0,86 cent nabetaling. Ondanks heftige tegenwind op de zuivelmarkt maakte de zuivelcoöperatie wel een hogere winst dankzij haar merkproducten in Europa, Zuid-Oost Azië en Afrika, aldus de prijsvergelijking, die in opdracht van LTO Nederland en in samenwerking met de European Dairy Farmers wordt uitgevoerd door het Productschap Zuivel.

Een zuivelonderneming maakt ieder jaar de afweging wat te doen met de winst: uitbetalen aan melkveehouders, investeren of reserveren. Op jaarbasis valt daarom niet meteen een oordeel te vellen over het presteren van bedrijven. Het onderzoek kijkt daarom ook naar de gemiddeld uitbetaalde melkprijs sinds 1999. Hierin zou het 'rendement op investeringen' zichtbaar moeten worden. Over de periode 1999-2009 staat FrieslandCampina (tot en met 2007 nog twee ondernemingen, namelijk Friesland Foods en Campina) in de subtop en DOC uit Hoogeveen onder in de middenmoot. De laatste onderneming zit sinds drie jaar in de vergelijking en scoort sterk wisselend.

Volgens Schenk wordt goede marktinformatie steeds belangrijker voor zowel de melkveehouder als de zuivelindustrie. Naast de jaarrond gemaakte prijsvergelijking publiceert LTO regelmatig een melkmarktbericht over actuele ontwikkelingen op de internationale zuivelmarkt. Schenk benadrukte de noodzaak voor de Nederlandse zuivelsector om te blijven investeren in merken en sterke posities op markten en daarbij duurzaamheid als uithangbord te benutten. ,,Duurzaamheid is geen modetrend, maar een absolute voorwaarde om op de langere termijn als Nederlandse zuivelsector sterk te staan."

Datum : 25 juli 2010
Nummer : P2911