Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Meer perspectief

5 juli 2010
Willem van Tilburg nieuw lid RvT VU-Windesheim
René Paas, Leendert Bikker en Rein Willems herbenoemd Willem van Tilburg is benoemd tot nieuw lid van de gezamenlijke Raad van Toezicht voor de Vrije Universiteit Amsterdam, VU medisch centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim en Stichting GGZ inGeest.

Prof. dr. W. van Tilburg (68) is emeritus hoogleraar klinische psychiatrie bij VUmc en werkt als vrijgevestigd psychiater. Hij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit, waarna hij onder meer werkte in de Valeriuskliniek. Sinds 1981was hij aan VUmc verbonden als hoogleraar klinische psychiatrie, waar hij 42 promoties begeleidde. In 2007 werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.

Tevens is besloten de leden ir. R. Willems, mr.drs. F.J. Paas en L. Bikker te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht van de VU, VUmc en Windesheim worden door de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim benoemd. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschapsorganen van de instellingen. De leden van de Raad van Toezicht Vereniging VU-Windesheim vormen tevens de RvT Stichting GGZ inGeest.

De Vereniging VU-Windesheim vormt de bestuurlijke koepel van de Vrije Universiteit Amsterdam, VU medisch centrum en de Christelijke Hogeschool Windesheim. VU medisch centrum en GGZ inGeest werken intensief samen. Met deze unieke samenwerking is per 1 januari 2010 de grootste psychiatrische divisie bij een universitair medisch centrum in Nederland ontstaan. Uiteindelijk leidt de samenwerking tot een volledige juridische fusie. De Vereniging is verder een netwerk voor iedereen die een band heeft met de instellingen en zich betrokken voelt bij hun identiteit en activiteiten.Vrije Universiteit Amsterdam