Provincie Noord-Brabant


Overeenkomsten AFC Nieuw Prinsenland getekend

Na een meer dan tien jaar durend langdurig en intensief overleg-en onderhandeltraject zijn op 30 juni de overeenkomsten over het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland in de raadzaal van het Steenbergse gemeentehuis getekend.

Het gaat om vier overeenkomsten:
. Een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant, getekend door burgemeester J. Hoogendoorn en gedeputeerde R. van Heugten;
. Een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Halderberge en de provincie Noord-Brabant, getekend door wethouder H. Suijkerbuijk en gedeputeerde Van Heugten;
. Een exploitatie-overeenkomst tussen de Suiker Unie en de provincie Noord-Brabant, getekend door de directeur van de Suiker Unie, A. Marcusse en gedeputeerde Van Heugten;
. Een exploitatie-overeenkomst tussen de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en de provincie Noord-Brabant, getekend door directeur bestuurder van de TOM P. Janmaat en gedeputeerde Van Heugten.

De overeenkomsten zijn van belang voor de vaststelling van het provinciale inpassingsplan en exploitatieplan voor het AFC Nieuw-Prinsenland. Op 9 juli bespreken Provinciale Staten het voorstel tot vaststelling van deze plannen.

Nieuw Prinsenland
Het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland (eerder aangeduid als AFC West-Brabant) wordt een modern en in de directe omgeving ingepast bedrijventerrein, bestaande uit een glastuinbouwgebied van circa 200 ha (netto), een agro- en foodgelieerd bedrijventerrein van 45 ha (netto) en de doorontwikkeling van Nederlands enige suikerfabriek van Suiker Unie in Dinteloord.Provincie Noord-Brabant