Gemeente Tilburg


                                       Nummer 
                                       10290SE 

                                       Datum 

                                       Juli 2010 


Kermismaatregelen omgeving Besterd en NS-plein 
Van dinsdag 13 juli 18.00 uur tot en met dinsdag 27 juli 2010 
Van vrijdag 16 juli tot en met zondag 25 juli staat Tilburg weer in het teken van de 
kermis. Als omwonende brengt dat voor u plezierige, maar ook minder plezierige 
bijkomstigheden met zich mee. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking. 

In uw omgeving wordt tijdens de kermisperiode een aantal verkeersmaatregelen getroffen. 
Door de opbouw van de kermis gaan deze maatregelen in op dinsdag 13 juli om 18.00 uur.     Bezoekadres 
De wijzigingen gelden voor een periode van twee weken. Dus tot en met dinsdag 27 juli.     Stadhuisplein 130 

Wegafsluitingen                                         Postadres 
De volgende wegen in uw omgeving zijn afgesloten voor al het verkeer:              Postbus 90157 
-  Beide rijbanen van het NS-plein, tussen de Spoorlaan en de Besterdring           5000 LL Tilburg 
-  Noordzijde van het NS-plein (parkeerterrein)                        
-  Besterdring, vanaf het NS-plein tot het Besterdplein. Oversteek is nog mogelijk via de   Doorkiesnummer 
   Johannes van Oisterwijkstraat.                               013 542 87 45 
                                                Faxnummer 
In verband met de afsluiting van de Besterdring wordt het verkeer, via de Veldhovenring -    
Groeseindstraat - Hoefstraat - Van Meterenstraat, verwezen naar de Ringbaan Oost.        

Glasbakken                                            
Vanaf de opbouw van attracties (13 juli) tot en met de afbraak van de kermis (27 juli)      
worden de glasbakken op het kermisterrein verwijderd.                      

Markt Besterdplein                                        
De woensdagochtendmarkt van 21 juli op het Besterdplein en omgeving wordt verplaatst  
naar de Hoefakkerstraat en Molenbochtstraat. De Kruisstraat wordt dit jaar niet gebruikt     
voor het plaatsen van marktkramen. Bewoners kunnen hun auto hier dus laten staan. Om      Gebiedsontwikkeling 
deze markt toegankelijk te houden, verzoeken wij u de volgende straten vrij te houden van    Gebiedsteams 
verkeer op woensdag 21 juli van 04.00 uur tot 14.30 uur:                    Vastgoed 
-  Hoefakkerstraat: gedeelte van het Besterdplein tot de Kruisstraat             Ingenieursbureau 
-  Molenbochtstraat: gedeelte van het Besterdplein tot pandnummer 50.             Stedenbouw 
                                                Handhaving 
Voor deze maatregelingen is een wegsleepregeling van toepassing.                Stadstoezicht 
                                                Beheer & Onderhoud 
                                                Middelen 


Pagina 1 van 3 
Deeltaxi 
Met de deelnemende taxibedrijven van de Deeltaxi en PZN is afgesproken dat de chauffeurs zelf regelen dat de 
Toezichtpost de paaltjes in de Willem II straat laat zakken. U hoeft hiervoor dus niet zelf te bellen. 
Voor de periode 13 (vanaf 18.00 uur) tot en met 27 juli zijn de volgende deeltaxi-haltes ingesteld: 

- Schouwburgring, voor de Caroussel 
- Tivolistraat voor popcentrum 013 
- Spoorlaan voor het PZN gebouw, de hoek van het gebouw aan de Spoorlaan 21 
(hier staat ook een Regiotaxihalte) 
- Piusstraat voor de inrit van de parkeergarage koningsplein 
- Besterdring ter hoogte van Besterdplein 

Meer informatie 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan op werkdagen contact op met de leden van het 
kermisprojectteam van de gemeente. Dit team is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 94 63. 
telefoonnummer.

Pagina 2 van 3 
Pagina 3 van 3 

---- --


                                       Nummer 
                                       10306GO 

                                       Datum 
                                       2 juli 2010 

Aanpak overlast bloesem Ruijterstraat 
Extra vegen vanaf half juli 
De gemeente Tilburg krijgt al geruime tijd klachten van bewoners over de bomen in de 
Ruijterstraat. Het gaat dan om de overlast die de bloesem veroorzaakt. Een aantal 
bewoners wil dat de bomen gerooid worden. 

In maart zijn er in de Ruijterstraat een aantal bomen gekapt. Deze bomen stonden te dicht 
tegen de bebouwing aan. De bomen die er nu nog staan zijn gezond en hebben voldoende 
ruimte. In de hele stad staan bomen die op bepaalde momenten overlast geven. Dit is geen   Bezoekadres 
reden om ze te kappen. De gemeente begrijpt wel dat de overlast vervelend kan zijn.      Stadhuisplein 130 

                                               Postadres 
Hoe overlast te beperken?                                   Postbus 90157 
Normaal gesproken valt de bloesem vanaf half juli van de bomen. De gemeente veegt in die 5000 LL Tilburg 
periode vaker de straat. Dit lost het probleem niet helemaal op, maar hierdoor wordt de    
overlast wel een stuk minder. Wij vragen u vriendelijk om uw stoep dan ook wat vaker te    Doorkiesnummer 
vegen. Binnen enkele weken is alles gevallen en is de overlast weer voorbij.         013-542 80 75 
                                               Faxnummer 
Mocht u ondanks de maatregelen toch nog klachten hebben, dan kunt u dit melden bij het    013 542 88 25 
Centraal Meldpunt via telefoonnummer 0800 - 1920.                       

Informatie                                           
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Bianca    
van Oirschot, gebiedscoördinator van Gebiedsteam Oude Stad. Zij is bereikbaar via       
telefoonnummer 013 - 542 80 75 of via email bianca.van.oirschot@tilburg.nl.                                                         Gebiedsontwikkeling 
                                               Gebiedsteams 
                                               Vastgoed 
                                               Ingenieursbureau 
                                               Stedenbouw 
                                               Handhaving 
                                               Stadstoezicht 
                                               Beheer & Onderhoud 
                                               Middelen 


Pagina 1 van 1 

---- --


                                         Nummer 
                                         10309GO 

                                         Datum 
                                         2 juli 2010 

   Start bouw Sportcomplex Drieburcht 
   Werkzaamheden duren ongeveer 2 jaar 
   Woensdag 7 juli start de aannemer met de bouw van het nieuwe sportcomplex Drieburcht. 
   Na de sloop van het oude zwembad en de sporthal Drieburcht vorig jaar, is het terrein 
   opgeschoond en de grond schoon gemaakt (gesaneerd). 
   Het nieuwe sportcomplex Drieburcht maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het 
   Wagnerplein. Het nieuwe complex is naar verwachting in 2012 klaar voor ingebruikname. 
   Het gebouw krijgt een opvallende architectuur. Architecten van het gebouw zijn Manfred 
   Wansink en Ton Venhoeven van architectenbureau Venhoeven CS.                 Bezoekadres 
                                                  Stadhuisplein 130 
   Planning                                            
   De werkzaamheden duren minimaal tot en met het voorjaar van 2012. Ze worden          Postadres 
   uitgevoerd door Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg in combinatie met Van Wijnen Zuid     Postbus 717 
   uit Waalwijk, in opdracht van de gemeente Tilburg. Volgens de planning wordt het gebouw    5000 AS Tilburg 
   voor de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen.                       
                                                  Doorkiesnummer 
   De werkzaamheden                                       013 542 97 16 
   De eerste activiteiten op het bouwterrein aan de kant van het Von Weberpad zijn het      Faxnummer 
   inrichten van het bouwterrein (opslag en bouwketen), het plaatsen van damwanden voor de 013 542 9716 
   fundering en eventueel nog wat grondwerk. Hierna starten de overige werkzaamheden.       
   Vanwege het benodigde bouwterrein en de toekomstige inrichting van het terrein is de      
   stoep aan de Haendellaan ter hoogte van het sportcomplex al tijdelijk verplaatst naar de    
   groenstrook aan de overkant van de straat.                           

   Alle bouwactiviteiten worden uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 7.00 uur en ongeveer     
   17.00 uur. Aan- en afvoerend bouwverkeer gebeurt via de Haendellaan vanaf de          
   Heikantlaan. Alle betrokken partijen streven naar zo min mogelijk overlast. Zij vragen uw   
   begrip voor de overlast die de bouwwerkzaamheden onvermijdelijk veroorzaken (geluid,      
   stof en extra verkeer).                                     

   Meer informatie?                                        
   Voor vragen en opmerkingen over de bouwwerkzaamheden van de Drieburcht kunt u         
   contact opnemen met de toezichthouder Sander de Waard, via telefoon 040-2352277 of             
   e-mail: s.de.waard@cdra.nl 

   Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Bart van 
   Empel van de gemeente Tilburg, via telefoon (013) 542 97 16 of e-mail: 
   bart.van.empel@tilburg.nl 
   Pagina 1 van 1 

---- --


                                          Nummer 
                                          10316GO 

                                          Datum 
                                          2 juli 2010 

    Uitnodiging 
    Opening Bodehof 
    Op woensdagavond 14 juli 2010 om 19.30 uur 
    De afgelopen maanden is het Bodehof opnieuw ingericht. De herinrichting heeft 
    misschien voor enige overlast gezorgd, maar hopelijk bent u net als de gemeente tevreden 
    met het eindresultaat. 
                                                  Bezoekadres 
    Opening                                           Stadhuisplein 130 
    De gemeente wil de afronding van de werkzaamheden graag met u vieren. U bent daarom      
    van harte welkom bij de officiële opening van het Bodehof op woensdag 14 juli op het     Postadres 
    binnenterrein van het Bodehof.                                Postbus 90157 
    Het programma ziet er als volgt uit:                             5000 LL Tilburg 
    - 19.30 uur   officiële opening door wethouder Marieke Moorman               
    - 19.40 uur   borrel op binnenterrein                           Doorkiesnummer 
    - 20.30 uur   einde bijeenkomst                              013 542 88 27 

    Graag tot ziens op woensdag 14 juli!                             www.tilburg.nl 

    Meer informatie                                        
    Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met       
    Paul van Dijk, binnenstadsmanager. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 542 88 27 of per   
    mail paul.van.dijk@tilburg.nl.                                
                                                  Gebiedsontwikkeling 
                                                  Gebiedsteams 
                                                  Vastgoed 
                                                  Ingenieursbureau 
                                                  Stedenbouw 
                                                  Handhaving 
                                                  Stadstoezicht 
                                                  Beheer & Onderhoud 
                                                  Middelen 


    Pagina 1 van 1 

---- --