Gemeente Leeuwarden

Commissievergadering over jeugdwerkloosheid en 'Shoppingnight'

Bron: Gemeente Leeuwarden (01-07-2010)

In de integrale commissievergadering van maandag 5 juli 2010 staan onder andere de onderwerpen jeugdwerkloosheid en `Shoppingnight' op de agenda.

De gemeente Leeuwarden heeft ruim EUR 1.000.000,- ontvangen van het Europees Sociaal Fonds voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Friesland. Gemeente Leeuwarden heeft samen met andere gemeenten in Friesland een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld. In het actieplan 2010 `Geen jongere aan de kant in Fryslân' zijn concrete maatregelen opgesteld die in totaal 700 werkloze jongeren aan werk of opleiding moeten helpen.

Om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, stelt de VVD voor een `Shoppingnight' te laten organiseren. Marketing Leeuwarden en de winkeliers in het centrum worden hier nauw bij betrokken. Wanneer er voldoende draagvlak is om de `Shoppingnight' te organiseren, wordt de gemeenteraad gevraagd het plan éénmalig financieel te steunen.

Bent u geïnteresseerd in genoemde onderwerpen, dan bent u van harte welkom de commissievergadering bij te wonen. Plaats: Raadzaal van het Stadhuis, Hofplein 38, in Leeuwarden. Aanvang: 19.30 uur.

Agenda en achtergrondinformatie staan op de website van de gemeenteraad.