Gemeente Breda

Extra raadsvergadering

Op maandagavond 5 juli 2010 vindt een extra openbare raadsvergadering plaats. Deze begint om 21.00 uur in het Stadhuis.

Het verzoek tot het houden van een extra raadsvergadering is ingediend door de raadsleden Klaas Dijkhoff (VVD), Daan Quaars (VVD), Arend Hardorff (PvdA), Bart Vos (D66), Selçuk Akinci (GroenLinks), Sietzke Schokker (GroenLinks), Patrick van Lunteren (SP), Joyce van der Sanden (SP), Dick Vuijk (Breda '97), Gaston de Jong (TON), John Stubenitsky (Leefbaar Breda) en Paul de Beer (D66).

Voornoemde raadsleden hebben de raadsvoorzitter, de heer Van der Velden, gevraagd maandagavond een extra raadsvergadering uit te schrijven om te kunnen besluiten op het voorstel om een voorbereidingsbesluit voor het buitengebied van Prinsenbeek te nemen. Dit besluit dient om ongewenste ontwikkelingen in het gebied te kunnen voorkomen. Zij hebben het college gevraagd een voorstel daartoe tijdig aan de raad te zenden.

Conform artikel 17, lid 2 van de Gemeentewet heeft de voorzitter van de raad besloten het verzoek te honoreren en heeft hij een oproep gedaan voor een extra raadsvergadering op maandagavond.

Breda, 2 juli 2010