Socialistische Partij

Kamer steunt SP: Octrooi op planteigenschappen op de helling


01-07-2010 * Een meerderheid van de Tweede Kamer en minister Verburg van Landbouw steunde vandaag een initiatief van de SP dat er voor zorgt dat het vrijelijk kweken van planten niet langer belemmerd wordt door octrooien van multinationals. SP-Kamerlid Henk van Gerven: "Uit onderzoek blijkt dat door octrooiering van planteigenschappen innovatie wordt belemmerd en uiteindelijk ook de voedselvoorziening gevaar loopt. Zaaigoed wordt duurder, en ontwikkeling van nieuwe gewassen die voortbouwen op goede nieuwe eigenschappen wordt tegengewerkt. Dit allemaal ter meerdere glorie van de multinationals, en ten koste van de boer en de kwekers."

Van Gerven pleit er daarom voor dat de minister een wet maakt die ervoor zorgt dat kwekers volledig vrijgesteld worden van deze octrooien en vrijelijk kunnen kweken met alle soorten planten die er op aarde zijn. "Door de mogelijkheid van octrooiering worden steeds meer planteigenschappen privé bezit. We zijn blij dat bedrijven nieuwe soorten planten ontwikkelen die ervoor zorgen ze beter bestand zijn tegen bepaalde ziektes, of in andere klimaattypen beter kunnen overleven, maar als op al deze planteigenschappen octrooi wordt aangevraagd, komt onze voedselvoorziening in handen van een steeds kleiner wordend groepje mega multinationals en stokt de ontwikkeling. De machtspositie van deze multi-nationals ten opzichte van de boeren en de zogeheten 'veredelingsbedrijven' slaat op deze manier volledig door." Naast de kwekersvrijstelling in Nederland heeft de SP ook aan de minister gevraagd of zij in Europa wil peiten voor herziening van de bio-octrooirichtlijn.