Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Kitebuggy's bedreigen Verklikkerstrand

Gemeente en provincie kiezen precies de verkeerde plek voor deze extreme hobby. Zeehonden, vogels, jonge duinen en strandbezoekers, alles moet wijken!

De gemeente Schouwen-Duiveland verandert het Verklikkerstrand in een kitebuggyracebaan. Daarbij krijgt zij de steun van de Provincie Zeeland. Die heeft op 29 juni 2010 besloten een Natuurbeschermingswetvergunning af te geven. Tot dit moment konden bezoekers op het Verklikkerstrand genieten van een spectaculaire beleving van dynamiek natuur en landschap. Op deze plek verstoren de Kitebuggy's de natuur en hinderen ze de gangbare strandbezoekers. Dit, terwijl er in de naaste omgeving al voldoende ruimte is voor deze hobby. Het kan nu al bij de Brouwerdam en bij Ouddorp. Binnenkort kan het ook bij Neeltje Jans. Bovendien is er binnen de gemeente voldoende strand beschikbaar waar de kitebuggy's minder schadelijk zijn. De Natuur- en Vogelwacht en Stichting Duinbehoud trekken samen op en gaan in beroep tegen de vergunning.

Plezier voor weinigen, hinder voor velen
Kitebuggyers zijn een zeer kleine groep strandgebruikers, die voor hun hobby wel heel veel ruimte opeisen. Ze rijden met slecht bestuurbare karretjes met grote snelheid over het strand. Dit gaat ten koste van de veiligheid en de beleving van de alle andere strandbezoekers, die juist voor hun rust naar het Verklikkerstrand komen. De buggy's verstoren de vogels en de zeehonden. De zeer jonge duinen rijden ze kapot. Stichting Duinbehoud komt op voor de natuur en de natuurgerichte recreant. Zij vindt het onverantwoord, dat er zoveel wordt opgeofferd voor het plezier van weinigen. Bovendien wil zij niet dat jonge duinen vernield worden. Die moeten zich juist verder ontwikkelen, om het achterland te beschermen tegen de stijgende zee.

Spectaculaire belevingswaarde
Het Verklikkerstrand is een zeer bijzonder natuurgebied. Het is een natuurlijk stuk aangroeikust en dat is zeldzaam in Nederland. Hier vormen de ondiepe zeebodem, de zandbanken, de brandingszone, het strand en de duinen een geheel. Natuurlijke processen voeren nog de boventoon. Dat leidt tot hoge natuurwaarden en een spectaculaire beleving van dynamiek, natuur en landschap voor de bezoeker. Zeevogels zoeken hun voedsel voor de kust. Kustvogels rusten bij hoog water in grote hoeveelheden uit op het Verklikkerstrand. Op de platen en strandhaken rusten zeehonden die er soms hun jongen zogen.

Slechte belangenafweging
De gemeente en provincie gaan geheel aan deze waarden voorbij. Ze verschuilen zich achter technische en juridische argumenten, die temaken hebben met de ingewikkelde Natuurbeschermingswet. Maar de kern van de zaak is dat zij hier een slechte belangenafweging hebben gemaakt en onvoldoende hebben gekeken naar alternatieve mogelijkheden voor de kitebuggyers.

Provincie en gemeente al eerder teruggefloten
Tussen 2005 en 2008 vonden op het Verklikkerstrand voortdurend illegale kitebuggy-activiteiten plaats. Dat had grote negatieve gevolgen voor de natuur en het landschap. Bovendien was het onveilig en hinderlijk voor de gangbare strandbezoekers. De vereniging Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland heeft zich ingezet om daar een eind aan te maken. De gemeente en de provincie bleven de illegale activiteit toelaten, totdat zij in 2008 door de Raad van State werden teruggefloten. Met de vergunning lijkt het kitebuggyen nu gelegaliseerd te worden. De Natuur- en Vogelwacht en Stichting Duinbehoud gaan tegen de vergunning in beroep.
---

Einde persbericht