Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


PERSBERICHT

Nieuwe regering moet nog veel doen voor het openbaar vervoer

Tijdens het kabinet Balkenende IV zijn veel problemen in het openbaar vervoer onvoldoende aangepakt, het is daarom belangrijk dat de nieuwe regering hier meer aandacht aan gaat besteden. Zo stelt reizigersvereniging ROVER. Samen met de collega consumentenorganisaties die zich inzetten voor de gebruikers van het openbaar vervoer wil de reizigersvereniging een bijdrage leveren aan het mobiliteitsbeleid van het nieuwe kabinet. De consumentenorganisaties zullen het nieuwe kabinet daarom een OV-dossier aanbieden met een overzicht van OV-zaken die aandacht verdienen.

"De bereikbaarheid van onze economische centra is van cruciaal belang voor onze welvaart, maar zonder een sprong voorwaarts voor het openbaar vervoer gaan we dat niet redden". Met deze sombere notitie opent de samenvatting van het dossier. Voor de toekomst worden nog meer files op de wegen verwacht, het is daarom van groot belang dat het openbaar vervoer een toename van reizigers kan opvangen en bovendien van een dergelijke kwaliteit is dat OV-reizigers niet de auto in gejaagd worden. Volgens de consumentenorganisaties is daarvoor wel ingrijpen nodig.

Vorig jaar berekende ROVER dat de prijzen in het openbaar vervoer te hard stijgen in vergelijking met de prijzen voor autogebruik. Gecorrigeerd voor inflatie is de automobilist de afgelopen jaren gemiddeld niet meer gaan betalen, waar de OV-reiziger bovenop de inflatie sinds 2002 maar liefst 17% extra betaalt. Om in deze scheve situatie in te grijpen pleiten de consumentenorganisaties voor een landelijk tariefstelsel in het OV. Daarnaast bevat het dossier een voorstel voor een nieuwe vorm van beprijzing in het autoverkeer.

Andere OV-zaken die verbetering nodig hebben zijn onder meer het gebrek aan samenwerking tussen verschillende vervoerders waarbij niemand verantwoordelijk is voor het totaalbeeld, het gebrek aan een toezichthouder en te weinig aandacht voor klanttevredenheid en reizigersgroei. De consumentenorganisaties hopen dat de nieuwe regering meer ambities zal hebben op het gebied van openbaar vervoer en bieden met het OV-dossier alvast flink wat stof tot nadenken.

Het gehele dossier is online te raadplegen op
http://www.informatieweb.nl/ovdossier/.
Pagina geplaatst: 5 juli 2010