VNG: bedrijfsleven moet meer doen tegen zwerfafval

14/07/2010 09:18

VNG

Gemeenten zijn jaarlijks bijna E 200 miljoen kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Dit is onnodig als het bedrijfsleven meer zou doen tegen zwerfafval, vindt de VNG. Het bedrijfsleven moet zowel de hoeveelheid verpakkingsmateriaal reduceren (potentieel zwerfafval) als meebetalen aan het opruimen van het zwerfafval.

Het opruimen kost gemeenten jaarlijks bijna E 200 miljoen, zo blijkt uit recent onderzoek. Ongeveer de helft van het zwerfafval bestaat uit verpakkingsmateriaal. Het verpakkende bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de inzameling en het hergebruik van verpakkingen, dus ook voor het voorkomen dat die verpakkingen op straat belanden. Het bedrijfsleven zelf toont op dit punt te weinig initiatief en innovatie. Aan eerdere oproepen van de VNG om het bedrijfsleven daarom mee te laten betalen aan de kosten van het opruimen van zwerfafval heeft de Tweede Kamer geen gehoor gegeven.

Bedrijven hebben zich in de uitvoering van hun producentenverantwoordelijkheid afhankelijk gemaakt van de overheid. Gemeenten hebben daaraan tot nu toe steeds meegewerkt uit zorg voor een nette openbare ruimte, maar vragen zich af of het nog wel verantwoord is om de maatschappij voor een deel van deze kosten te laten opdraaien. Niet de maatschappij moet betalen, maar de vervuiler. Het is daarom tijd de kostendiscussie opnieuw te voeren. Statiegeld kan daarbij een middel zijn.

Het bedrijfsleven voelt een mogelijke nieuwe discussie over statiegeld als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Dit is dan ook hét moment voor het bedrijfsleven om te laten zien hoe zij het probleem van zwervende verpakkingen wèl gaat aanpakken. De VNG hoopt dat het nieuwe kabinet een duidelijk standpunt inneemt over de rol van het bedrijfsleven bij afvalpreventie, bijvoorbeeld door invoering van statiegeld op kleine PET-flesjes en ander verpakkingsmateriaal.

Den Haag, 14 juli 2010