Gemeente Leusden

Dr. Lantinkstraat 17, 3832 KV

Soort bekendmaking: bouwvergunning

BOUWVERGUNNINGEN

Artikel 40 lid 1a en 44 Woningwet

Â

Dr. Lantinkstraat 17, 3832 KV, oprichten van een berging

(13-07-2010)Â

Â

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een van deze besluiten, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Â