Provincie Flevoland

Subsidie voor fruitteelthagen

Publicatiedatum: 14 juli 2010

Met 70.000 euro subsidie van de Provincie Flevoland gaat
Landschapsbeheer Flevoland het herstel en de instandhouding van fruitteelthagen in Flevoland aanpakken. De hagen vormen een ecologisch, esthetisch en cultuurhistorisch waardevol onderdeel van het landschap.

In de omgeving van Dronten, Marknesse en Kraggenburg bevinden zich van oorsprong fruitteeltgebieden met een kenmerkende singelbeplanting van elzen en andere boomsoorten. De hagen rondom de boomgaarden zijn bij de inrichting van de polder geplant om de bomen tegen de wind te beschermen. In tegenstelling tot het verder zo open polderlandschap zijn deze gebieden hierdoor kleinschaliger en meer besloten. Het areaal fruitteelt in de oorspronkelijke fruitteeltgebieden neemt af. Hierdoor verliezen de hagen deels hun functie en worden verwaarloosd of gerooid.

Stimuleren en ondersteunen

Natuur- en Landschapgedeputeerde Anne Bliek: 'Door het verdwijnen van de hagen verandert het landschap. Landschapbeheer Flevoland gaat de aanplant of het herstel van de hagen door onze agrariërs in de oorspronkelijke fruitteeltgebieden stimuleren en ondersteunen. Ze doen dit in samenwerking met de twee gemeenten. Het plan is om de komende twee jaar de aanplant, vervanging of het herstel van minimaal 6.000 meter fruitteelthaag te realiseren.'

Dit project is mogelijk gemaakt door het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.