Ingezonden persbericht


Veghel, 14 juli 2010


- Persbericht-

JUMBO EN SUPER DE BOER SCOREN GOED EERSTE HALFJAAR 2010

Omzetten boven verwachting en integratie op koers

Jumbo Supermarkten heeft een goed eerste half jaar achter de rug na de overname van Super de Boer eind 2009. De consumentenomzet van Jumbo is in het eerste halfjaar uitgekomen op 904 miljoen, een toename v an 10% ten opzichte van dezelfde

periode vorig jaar. Deze groei was vooral te danken aan de 22 nieuwe winkels die in het kader van het overnameproces werden omgebouwd van Super de Boer tot Jumbo. De autonome omzetgroei van Jumbo bedroeg in het eerste halfjaar 1,2%. Dit is ruim boven de marktgroei van 0,2% die GfK vorige week bekend maakte.

Ook Super de Boer heeft zich uitstekend staande kunnen houden in het promotiegeweld in de supermarktbranche. De consumentenomzet van Super de Boer bedroeg in het eerste halfjaar 1.032 miljoen, een daling van 7% ten opz ichte van 2009. Deze afname komt echter

vrijwel volledig voor rekening van de geplande afbouw van het winkelbestand. Autonoom scoren de Super de Boer winkels in het eerste halfjaar een index van tegen de 100.

Naast de succesvolle ombouw van Super de Boer winkels naar de Jumbo formule, ligt de integratie ook op andere belangrijke aspecten, zoals Logistiek en IT, goed op koers. Sinds week 16 maken alle naar Jumbo omgebouwde winkels gebruik van het SAP systeem van Super de Boer. Verder zijn de assortimenten van Jumbo en Super de Boer op elkaar afgestemd en daar waar mogelijk geharmoniseerd.

De nieuwe inkooporganisatie BIJEEN die Jumbo samen met C1000 is begonnen, draait inmiddels op volle toeren. BIJEEN ging op 4 januari definitief van start. Na een aanloopperiode van enkele maanden, zijn inmiddels met nagenoeg alle leveranciers contracten afgesloten.

Met de besturen van de OndernemersVereniging Jumbo (OVJ) en de Vereniging van Super de Boer Ondernemers (VSdBO) is afgelopen maand overeenstemming bereikt over een nieuw conditiestelsel. De uitkomsten hiervan worden op dit moment voorgelegd aan de leden van beide verenigingen.

Als gevolg van de sterke omzetontwikkeling en het volledig realiseren van de geplande synergievoordelen tussen Jumbo en Super de Boer, is het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) in het eerste halfjaar uitgekomen op 70 mln. Dankzij deze

resultaten en de succesvolle verkoop van winkels die niet naar Jumbo worden omgebouwd, kon de bankschuld in het eerste halfjaar conform plan worden afgebouwd.

Algemeen directeur Frits van Eerd van Jumbo Supermarkten is tevreden over de resultaten. `'De overname van Super de Boer is een enorme operatie, die heel veel vraagt van onze mensen. We zijn blij dat we de hooggespannen verwachtingen in het eerste halfjaar hebben kunnen waarmaken. Ondanks de operationele uitdagingen en de aanhoudende concurrentiedruk in de markt, zie ik de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet.''

Jumbo Supermarkten
Vandaag opent Jumbo Supermarkten haar 150e winkel in Gouda. Jumbo is de afgelopen jaren zeer snel gegroeid. Het familiebedrijf behoort inmiddels tot één van de meest gewaardeerde supermarktketens van Nederland. Door de overname van Super de Boer zet Jumbo Supermarkten de groei van de afgelopen jaren in versneld tempo door.

Noot voor de redactie ­

Ingezonden persbericht