Gemeente Duiven


Werken aan een veilige weg: Herstraten kinderkopjes oversteek Saturnus


----------
Bij de fiets- en voetoversteek aan de Saturnus zijn de kinderkopjes verzakt. Dit kan voor verkeersonveilige situaties zorgen. De gemeente Duiven gaat daarom deze kinderkopjes herstraten. Hiervoor zal de Saturnus één dag helemaal worden afgesloten.

Planning
Wij gaan deze werkzaamheden uitvoeren op woensdag 14 juli 2010. De afsluiting begint om 7.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Omleiding
Door de afsluiting van de Saturnus moet het verkeer een andere route nemem. Het autoverkeer dat vanaf de Eltensestraat richting A12 en Westervoort wil en andersom, wordt via de Visserlaan omgeleid. De Saturnus is afgesloten vanaf de kruising met de Venus tot de rotonde bij het Candeacollege.

De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het verkeer ondervindt door deze werkzaamheden enige hinder. De gemeente vraagt uw begrip voor het ontstane ongemak.

Informatie
Als er klachten zijn, neem dan contact op met de Servicelijn (0316) 25 02 94. Heeft u technische vragen, neem dan contact op met de heer A.M. Witjes, projectleider van de gemeente Duiven. Telefoon (0316) 27 93 42. Ook kunt u contact opnemen met M. de Kinkelder, uitvoerder van de Gebr. de Kinkelder B.V., telefoonnummer (06) 53 69 64 29