Gemeente Geertruidenberg


Geertruidenberg ontvangt 1,5 miljoen voor Dombosch

De gemeente Geertruidenberg heeft van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een bijdrage ontvangen van ruim 1 miljoen euro in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) voor een kwaliteitsimpuls voor bedrijventerrein Dombosch. De provincie Noord-Brabant draagt ook haar steentje bij en heeft vanuit het provinciale maatregelenpakket in het kader van de aanpak kredietcrisis een half miljoen beschikbaar gesteld.

Wethouder Albert Smit is zeer gelukkig met deze subsidies. "Eindelijk kunnen we fysiek aan de slag op Dombosch."

De gemeente Geertruidenberg en de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) willen het proces van veroudering van het bedrijventerrein Dombosch terugdringen en het vestigingsklimaat op Dombosch verbeteren.

Om dit te bereiken is in samenwerking met de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij het Masterplan Dombosch opgesteld. Hierin staat ondermeer het beoogde resultaat van het project Kwaliteitsimpuls bedrijventerrein Dombosch beschreven: "Bedrijventerrein Dombosch zal in 2015 weer een modern, dynamisch, duurzaam bedrijventerrein zijn. Waarbij het aantal arbeidsplaatsen door efficiënter en beter ruimtegebruik ten opzichte van het huidige aantal stijgt en waarbij de gemeente en bedrijfsleven op een innovatieve manier met elkaar samenwerken, teneinde de lokale en regionale economie een impuls te geven."

Onderdeel van het Masterplan is het `verbeteren van kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein op het gebied van infrastructuur, (verkeers-) veiligheid, groen, milieu en ruimtegebruik. De kosten zijn geraamd op ruim 2,7 miljoen euro waarvan ruim 1 miljoen gefinancierd wordt door EFRO en 500.000,- euro afkomstig is uit het provinciale maatregelenpakket in het kader van de aanpak kredietcrisis. De gemeente zelf heeft voor de komende jaren EUR 1,2 miljoen gereserveerd.

Wethouder Albert Smit: "Nu beide subsidieaanvragen gehonoreerd zijn, beschikken we over de middelen voor verbetering van de kwaliteit en uitstraling van bedrijventerrein Dombosch. Het bedrijventerrein zal de komende jaren op de schop gaan."

De planning is dat eind 2012 het project volledig is uitgevoerd.