Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

kavelruil

Waterberging Oude Gouw in Spierdijk door kavelruil

Publicatiedatum : 16 juli 2010

Tevreden gezichten na de ondertekening van de overeenkomst tot kavelruil 'Waterberging Oude Gouw'

Gisteren hebben acht partijen, waaronder wethouder Jan Vriend van de gemeente Koggenland en hoogheemraad Cees Mantel, de overeenkomst tot kavelruil 'Waterberging Oude Gouw' ondertekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst kan gestart worden met de agrarische structuur-verbetering en wordt de aanleg van waterbergingslocaties en een vrijliggend recreatiepad mogelijk gemaakt.

Acht partijen hebben onderling grond verruild, waardoor vier veehouders hun huiskavel kunnen vergroten. Daarnaast liften het hoogheemraadschap en de gemeente Koggenland mee in de kavelruil, waardoor zij hun doelen op het gebied van waterberging en recreatie verder kunnen realiseren. Op verzoek van de gemeente heeft Stivas Noord-Holland, met haar onafhankelijke positie en goede contacten in het gebied, een belangrijke rol gespeeld bij deze kavelruil.

Het hoogheemraadschap verwerft twee kavels van respectievelijk 1 en ruim 3,5 hectare. Deze kavels worden ingericht als droge waterberging. Daarnaast verwerven we een aantal overhoekjes langs de Oude Gouw die worden ingericht als waterberging. Overhoekjes zijn hoekjes land die moeilijk agrarisch te bewerken zijn en daardoor niet rendabel zijn. Ook wordt een strook grond gebruikt om een brede sloot aan te leggen tussen de Oude Gouw en de droge waterbergingslocatie. Als gevolg van de kavelruil kunnen we de benodigde waterbergingsopgave op een goed inpasbare manier realiseren in samenspraak met de betrokken grondeigenaren.

De gemeente Koggenland verwerft in de kavelruil een strook grond langs de Oude Gouw. Door deze grond te bestemmen voor de aanleg van een recreatief pad ontstaat een recreatieve verbinding langs de Oude Gouw die de Koggeweg verbindt met de Zuidermeerweg. Dit biedt inwoners van Spierdijk en Zuidermeer een wandelpad door het landelijke gebied langs de Oude Gouw. Het hoogheemraadschap verwerft langs dit recreatieve pad een brede sloot waarmee het pad vrijliggend wordt.

Stivas

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) houdt zich bezig met het optimaliseren van de inrichting van het landelijk gebied. In het geval van de kavelruil bij Spierdijk leidt de inzet van de Stivas tot een betere kavelverdeling en ruimte voor integrale ontwikkelingen in het gebied.