Gemeente Bergen op Zoom


Astrid Vrolijk vertrekt naar Zwolle

Per 1 oktober wordt Astrid Vrolijk de nieuwe directeur/bestuurder van de openbare bibliotheek in Zwolle. Astrid is ruim 5 jaar directeur van CKB de Maagd geweest en tevens interim directeur van CVK in Roosendaal.

Ruim zes jaar geleden zijn CKB en de Maagd samengevoegd tot één organisatie. Astrid Vrolijk was hun eerste directeur. Zij heeft in haar functie vooral nadruk gelegd op de meerwaarde die voortkomt uit deze combi. Denk aan workshops voor leerlingen gegeven door artiesten en optredens van leerlingen van het CKB rondom professionele voorstellingen in de Maagd. Een unieke combinatie in Nederland. Het Centrum voor de Kunsten is tijdens de leiding door Astrid Vrolijk als eerste centrum in Nederland gecertificeerd.

Ook is veel aandacht uitgegaan naar het verbinden van het regulier onderwijs met kunst en cultuur. Zo is het programma Cumenu opgezet: alle klassen van het basisonderwijs maken hierin jaarlijks kennis met een bepaalde kunstdiscipline. Jeugdmonumentendag is daarvan een voorbeeld. Tenslotte is de samenwerking met het amateurveld in Bergen op Zoom sterk aangetrokken en goed.