Gemeente Valkenswaard

100.000 kilo plastic afval opgehaald

Meer dan 100.000 kilo plastic afval opgehaald

De inzameling van kunststof verpakkingsafval in de gemeente Valkenswaard heeft een mijlpaal bereikt. De magische grens van 100.000 kilo plastic afval is deze week overschreden. Dat wil zeggen dat er sinds september van vorig jaar meer dan 100.000 kilo plastic afval is ingezameld. En de hoeveelheid ingezameld kunststof verpakkingsafval stijgt nog steeds.

Nieuwe containers
Er zijn twee nieuwe locaties met containers bijgekomen. Voortaan kunt u ook op de Willibrorduslaan en de Molensteen uw plastic verpakkingsafval weggooien. Ook zijn er op enkele bestaande locaties containers bijgeplaatst.

Inzamelresultaten GFT-afval in 2009
In 2009 is de dalende trend van de hoeveelheid ingezameld groente-fruit en tuinafval (GFT-afval) omgebogen en is er sprake van een stijging. Daarmee is in 2009 een besparing gerealiseerd van ruim EUR10.000,-. Bovendien is het milieu ontzien. Waarschijnlijk heeft de actie om alle duobakken weer te voorzien van een tussenschot bijgedragen aan dit resultaat. Maar de gemeente Valkenswaard is er nog niet. Om aan de landelijke doelstellingen te voldoen, moet de afvalscheiding nog verder verbeterd worden. De gemeente verzoekt inwoners dan ook om het GFT-afval in het daarvoor bestemde compartiment van de duobak te deponeren.