Gemeente Son en Breugel


auto's in Son en Breugel

Oplaadpunt voor elektrische auto's in Son en Breugel

elektrische auto's

De gemeente stelt twee parkeerplaatsen ter beschikking voor de inrichting van een oplaadpunt voor elektrische auto's. Eén in het centrum van Son en nog één op Ekkersrijt. Daarmee wordt Son en Breugel aangesloten op een netwerk van 75 tot 100 oplaadpunten in de regio Zuidoost-Brabant.
De belangstelling voor elektrisch rijden groeit snel en wordt gezien als een schoon en duurzaam alternatief voor rijden op benzine en diesel. Elektrisch vervoer maakt ons land bovendien minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

De Stichting e-laad, een samenwerking van de netbeheerders, wil in de regio Zuidoost-Brabant 75 tot 100 oplaadpunten voor elektrische auto's realiseren. Het initiatief om een infrastructuur voor elektrisch vervoer op te zetten, is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling naar een duurzame economie in de regio. De te plaatsen oplaadpunten worden door de netbeheerders gefinancierd, zijn openbaar en elektrische auto's kunnen er gratis parkeren en laden. De oplaadpunten zijn alleen geschikt voor elektrische auto's. Voor elektrische fietsen en scootmobielen komt er een aparte infrastructuur.

Elektrische auto's stoten geen schadelijke uitlaat- en broeikasgassen uit en maken minder lawaai. Elektrische automotoren zijn veel efficiënter dan benzine- en dieselmotoren en de CO2-uitstoot is dan ook lager, zelfs als je de accu zou opladen met grijze stroom. Omgerekend is met de huidige elektriciteitsproductie in Nederland de broeikasgasemissie van elektrische auto's iets minder dan 100 gram CO2-eq./km (bron: Milieu Centraal). Dat is aanmerkelijk minder dan van de huidige conventionele auto's met een uitstoot van 180 gr/km. Als er meer groene stroom beschikbaar komt wordt het milieuvoordeel van elektrisch autorijden zelfs nog groter.

Kip-ei-situatie
Het aantal oplaadpunten voor de elektrische auto is nog erg beperkt. Elektriciteitsbedrijven en netbeheerders investeren niet in oplaadpunten, omdat er nog vrijwel geen elektrische auto's rondrijden. Anderzijds worden elektrische auto's nauwelijks verkocht, omdat ze nergens kunnen "tanken." Uit een recente enquête van de Volkskrant bleek dat ruim 77% van de respondenten overwoog om een elektrische auto aan te schaffen wanneer er voldoende oplaadpunten zouden zijn. Om de kip-eisituatie te doorbreken realiseren de samenwerkende netbeheerders binnen 3 jaar 10.000 gratis oplaadpunten in Nederland. Hiervan worden er 2.000 aan gemeenten aangeboden, de overige 8.000 oplaadpunten aan particuliere bezitters van een elektrische auto. Son en Breugel wil graag twee oplaadpunten: één in het centrum van Son en één op Ekkersrijt.

Raadhuisplein 1 - 5691 AL Son en Breugel - Telefoon (0499) 491 491