Gemeente Noordwijkerhout


Ingediende sloopplannen Ruigenhoek


* Ruigenhoek 17, 2191 AG, slopen schuur, kassengebouw en afwateringssilo

Deze publicatie vloeit voort uit artikel 41 van de Woningwet. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.