Gemeente Noordwijkerhout


Ingediende bouwplannen PJ warmerdamstraat, Zeestraat


* P J Warmerdamstraat 4, 2191 BC, plaatsen dakopbouw, reguliere bouwaanvraag

* Zeestraat 85, 2211 XD, vernieuwen schutting en poort, lichte bouwaanvraag

Deze publicatie vloeit voort uit artikel 41 van de Woningwet. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.