Waterschap Reest en Wieden


Smilde ligt stil door ernstige vervuiling

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Smilde ligt stil door ernstige vervuiling

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Smilde (Boerenlaan 11, 9422 JK Smilde ) is het afgelopen weekend stilgelegd. Door de lozing van een sterk zuur zijn de bacteriën (slib) die het afvalwater biologisch zuiveren gedeactiveerd. Waarschijnlijk is dit zuur afgelopen zaterdag geloosd op de riolering binnen het verzorgingsgebied van deze installatie. Het waterschap Reest en Wieden transporteert momenteel slib van de RWZI Dieverbrug naar Smilde, om het slib zogenaamd te enten: er wordt nieuw actief slib (levende bacteriemassa) ingebracht, wat het proces weer op gang moet brengen.

Oppervlaktewater

Uit voorzorg heeft Reest en Wieden de RWZI stilgelegd en wordt het ongezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie tijdelijk overgebracht naar de RWZI in Beilen, waar het alsnog wordt gezuiverd. Daarmee wordt voorkomen dat verontreinigd water in de Molenwijk terecht komt. Daarnaast spoelt het waterschap de Molenwijk door met water afkomstig van de Drentse Hoofdvaart om negatieve effecten aan het oppervlaktewater te voorkomen, bij het weer in werking stellen van de RWZI.

Oorzaak onbekend

Over de oorzaak tast het waterschap in het duister. Er zijn monsters genomen van het sterk verzuurde afvalwater om erachter te komen om wat voor stof het gaat. Het is van belang geen giftige stoffen op de riolering te lozen, om schade aan rioolwaterzuiveringsinstallaties en onnodig hoge kosten in de toekomst te voorkomen. © Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||