Landelijk Aktie Komitee Scholieren

NIEUWS

"VERHOGING EXAMENEISEN ONREDELIJK"

Op vrijdag 9 juli verscheen onderstaand artikel over de verhoging van de exameneisen in de Volkskrant. Dit artikel is geschreven door LAKS-voorzitter Steven de Jong. Hij pleit voor verhoging van de investeringen in onderwijs in plaats van verhoging van de exameneisen. Het artikel is op de website van de Volkskrant (tegen betaling) of hieronder te lezen. Ook heeft het LAKS samen met de VO-raad een brief gestuurd naar de staatssecretaris en de Tweede Kamer over dit plan met kritiekpunten. Later zal die brief op deze plaats online komen.

Hogere exameneisen zijn niet redelijk

Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft de exameneisen aangescherpt: gemiddeld moet iedere leerling in het voortgezet onderwijs vanaf schooljaar 2011-2012 een voldoende halen voor het centraal eindexamen en mag er maximaal één onvoldoende gehaald zijn voor de basisvakken Nederlands, wiskunde en Engels. Dit is voorbarig en misplaatst, maar is bovenal geen oplossing voor het probleem.

De staatssecretaris wil met deze maatregelen het huidige, volgens haar ondermaatse onderwijsniveau optrekken. Maar presteren Nederlandse scholieren wel zo slecht? Voor een objectief antwoord kan gekeken worden naar de PISA-gegevens, een internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO. Dit wijst uit dat Nederland op de basisvakken goed scoort, vaak net onder Aziatische en Scandinavische landen. Nederlandse scholieren zijn vooral goed in wiskunde, daar staan we in de top-5 (gegevens 2006).

Dit zijn echter vrij ruwe en basale data die geen diepgaande analyse bieden. Nederland is bepaald geen uitblinker in het investeren in onderwijs, en scoort internationaal precies gemiddeld in uitgaven als percentage van het bbp. Onderwijs is essentieel voor de economie. Daarom moeten maatregelen worden genomen om het onderwijsniveau te verhogen.

Maar het is onbestaanbaar om met ondermaatse investeringen nog meer te eisen van scholieren. Logischer zou zijn eerst het niveau van het onderwijs te verhogen, zodat iedereen de mogelijkheden heeft de verhoogde eisen te halen. Maar de regering kiest voor stoere taal en symboolpolitiek.

Met de huidige gang van zaken wordt de scholier benadeeld. Niet elke scholier krijgt goede lessen, van goede docenten. Om het examen met de verscherpte eisen te halen, is dat echter wel nodig. Als het investeringsniveau achterblijft bij dat van andere moderne landen gaat dat niet lukken. Te voorspellen valt dan ook dat de overheid een laag slagingspercentage moet compenseren met hogere examennormen: het is immers ook voor het ministerie van OC & W niet acceptabel dat er (veel) minder scholieren slagen voor het examen. De maatregelen die aanvankelijk vrij stoer en progressief klinken, blijken dus gemakkelijk lek te prikken.

Op dit moment presteren scholieren volgens objectief vergelijkingsmateriaal redelijk, terwijl de overheidsinvesteringen achterblijven bij andere West-Europese landen. Met de nieuwe maatregelen gaan we echter nog meer eisen van de scholier zonder hem voldoende ondersteuning te bieden.