Gemeente Boxmeer


Onderzoek naar verbetermogelijkheden centrum Boxmeer

Winkelstraat

De gemeente Boxmeer is gestart met een onderzoek naar de marktmogelijkheden voor winkels, horeca en andere vormen van zogeheten commerciële voorzieningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Seinpost en zal voor het einde van het jaar afgerond zijn.

De resultaten van dit onderzoek geven een goed beeld van wie de klanten zijn, waarom ze naar Boxmeer komen, welke winkels ze missen en hoe bijvoorbeeld het centrum aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Geef uw mening
De komende maanden zet het bureau een vragenlijst uit onder ondernemers in het centrum, worden bezoekers in het centrum geënquêteerd en kunnen inwoners van de gemeente benaderd worden om mee te werken aan een telefonische enquête. Dit is voor de inwoners van de gemeente hét moment om eventuele verbeterpunten kenbaar te maken.

Workshop ondernemers
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het oordeel van de ondernemers en hoe zij `het ondernemen' ervaren in het centrum van Boxmeer. Daarom vindt er op woensdag 1 november een workshop voor ondernemers plaats in Hotel Riche. De ondernemers ontvangen hierover te zijner tijd een uitnodiging en meer informatie.

Doel van het onderzoek
Met het onderzoek wil de gemeente in beeld krijgen wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor commerciële voorzieningen in het centrum, de kernen binnen de gemeente en de locaties voor grootschalige en volumineuze detailhandel. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente als bouwsteen voor zowel de Structuurvisie Centrum als de Structuurvisie voor de gehele gemeente.

Samen met...
Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie met ondernemers, bewoners, Kamer van Koophandel en de gemeente samengesteld. De voortgang van het onderzoek wordt met deze commissie geregeld besproken.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Bas Krebbers (projectleider) of Antoine Eijkens (relatiebeheerder) van de gemeente Boxmeer, te bereiken via telefoonnummer (0485) 585911.