Ingezonden persbericht


Nijmegen, donderdag 22 juli 2010


Afval in het centrum

De roze hossende menigte haalt de wandelaars met ongeevenaard enthousiasme binnen in het centrum van Nijmegen. Duizenden mensen hebben zich uitgedosd - drag queens en stoere mannen, alles in het roze. Wat een feest!

Na afloop van de Roze Woensdag belt één van de cafés of de DAR nog even langs kan komen om alle roze versieringen, plastic en blik op straat op te ruimen voordat het avondpubliek de stad in stroomt. In eerste instantie adviseert de organisatie om graag even zelf met de bezem aan de slag gaan, maar ook de DAR schiet nog te hulp om met extra veegwagens alsnog de grootste bult weg te halen.

Vanaf 07.00 uur 's ochtends is de DAR al in de weer met het reinigen van de straten en het legen van de prachtige paarsroze containers. Door de dag heen worden ook de meer dan 100 knapzakken met de rode gloed meerdere malen geleegd. De opvallende kleuren maken dat het publiek makkelijk ziet waar het zijn afval kwijt kan.

Het afval bedraagt zo'n 500 ton deze week. Deelnemende horeca en verkopers dragen allemaal financieel een steentje bij aan het reinigen van de stad. Jammer genoeg vinden we ook veel afval van de supermarkten en slijterijen in de stad. Daar willen we volgend jaar eens graag mee om de tafel om te kijken of we een samenwerking kunnen opzetten waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.

Vandaag wordt door een tweetal bedrijven een rondje stad gemaakt waarna in het najaar een CO2 Footprint zal worden opgesteld in samenwerking met de 4Daagse wandelmarsen en de gemeente. Aan de hand van de aanbevolen maatregelen met inbreng van de expertise van de ARN (Afvalreiniging Nijmegen) zullen we de gesprekken aangaan met de diverse partijen hoe we volgend jaar omgaan met al dit afval: recyclen, scheiden of beperken? We zien er naar uit!

Bezoekersaantallen Vierdaagsefeesten 2010

Zaterdag: 181.000 bezoekers
Zondag: 223.000 bezoekers
Maandag: 145.000 bezoekers
Dinsdag: 205.000 bezoekers
Woensdag: 195.000 bezoekers

---EINDE PERSBERICHT