Uitgelote student kan voorkeursstudie bij Open Universiteit beginnen

23/07/2010 15:05

Open Universiteit

Wie uitgeloot is voor universitaire studies als rechten, psychologie en bedrijfskunde, kan er ook voor kiezen alvast de propedeuse bij de Open Universiteit te halen en zo tijd te winnen. Hiermee biedt de Open Universiteit een alternatief voor de studenten die zijn uitgeloot voor de studie van hun eerste keuze. Volgend jaar kan men dan overstappen naar een traditionele universiteit. Deze studenten behouden het recht op studiefinanciering, wanneer zij voor vervolgstudie aan een traditionele universiteit kiezen. De Open Universiteit kent geen loting. Iedereen kan starten wanneer hij wil. Ruim 2.500 studenten jonger dan 26 jaar studeerden in 2009 van thuis of werkplek uit bij de Open Universiteit, de enige universiteit die volgens het systeem van afstandsonderwijs werkt.

Alternatief

Uitgelote studenten kunnen een jaar wachten op de volgende loting of een andere studierichting kiezen. Studenten die dit studiejaar toch hun voorkeursstudie willen volgen, kunnen ook met hun propedeuse alvast bij de OU starten. Wanneer zij hun studie aan een andere universiteit voortzetten, krijgen zij vrijstellingen.

Voordelen van studeren aan de Open Universiteit zijn dat studenten tijd winnen, een

all-inclusive alternatief kiezen - studiemateriaal en begeleiding zijn namelijk inbegrepen -, en zij het volledige recht op studiefinanciering behouden. De OU valt immers niet onder de wet studiefinanciering. Bij een OU studie bepaal je voorts zelf waar en wanneer je studeert, zodat studenten naast hun studie kunnen werken.

Aanbod voor jongeren

De OU biedt voor jongeren meer aanvullingen op het aanbod van traditionele universiteiten. Zo kunnen scholieren met een verkeerd vakkenpakket alsnog de studie van hun keuze aan hogeschool of universiteit volgen, met een Voorbereidingscursus en Voortentamen van de Open Universiteit voor de ontbrekende vakken.

Tevens biedt zij vwo-leerlingen uit de bovenbouw de unieke mogelijkheid om kennis te maken met het wetenschappelijk onderwijs via Academic Experience, Hierbij bestudeert de leerling een cursus uit een OU bacheloropleiding, die zijn of haar belangstelling heeft. Met Academic Experience beperkt de OU studie-uitval van jongeren.

Beste universiteit aanwezig in heel Nederland

De OU bacheloropleidingen rechten, psychologie en bedrijfskunde zijn, volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs 2010, de beste Nederlandse universitaire bachelors. Daarnaast wijst de Nationale Studenten Enqu(ee)te 2010 uit, dat OU studenten de meest tevreden Nederlandse universitaire studenten zijn. Met name op het kwaliteitsaspect inhoud heeft de OU de hoogste scores: dan gaat het onder meer over het niveau van de opleiding, de aansluiting bij actuele ontwikkelingen, de gehanteerde werkvormen en de kwaliteit van het studiemateriaal.

De Open Universiteit is een afstandsonderwijsinstelling en heeft als enige Nederlandse universiteit in elke provincie minstens één vestiging. En daarmee is zij altijd dichtbij haar studenten. Studiemateriaal en begeleiding zijn afgestemd op zelfstandig studeren, zonder dat studenten colleges hoeven te volgen. Een studiecentrum biedt studievoorlichting en -begeleiding, tentamenfaciliteiten, academische activiteiten en een ontmoetingsplaats voor studenten.

http://www.ou.nl/uitgeloot