Gemeente Helmond


Herbouw Sluis 7 wordt aanbesteed.

Burgemeester en wethouders gaan de herbouw van sluis 7 aanbesteden. Waarschijnlijk kan in 2011 worden begonnen met de werkzaamheden.

Het vernieuwen van de sluis is dringend nodig omdat het oude bouwwerk dreigt te bezwijken. Om het risico van overstromingen te verkleinen is in 2004 een damwand geslagen. Sluis 7 is belangrijk voor de stad als historisch bouwwerk en als onderdeel van de kanaalzone. Het kanaal en het daaraan verbonden industriële verleden van Helmond hebben de stad immers gemaakt tot wat zij nu is.

Recreatie
Historische delen van de oude sluis, zoals de handmatige besturing, ovaalvormige sluiswanden en gemetselde muren, worden gebruikt. De renovatie van de sluis biedt bovendien kansen voor de ontwikkeling van recreatie rond de oude Zuid-Willemsvaart. Het betreft het deel tussen het centrum van Helmond tot aan de kanaalvertakking bij Aarle-Rixtel. Bij het ontwikkelen van recreatiemogelijkheden wordt onder andere gedacht aan recreatievaart maar ook het koppelen van gebieden als Croy, Bundertjes en Heikant met elkaar want bij het nieuwe sluiscomplex wordt een brug voor voetgangers en fietsverkeer aangelegd. Om de mogelijkheden hiervoor te verkennen zullen de colleges van Helmond en Laarbeek binnenkort met elkaar gaan praten.

Steun provincie
Het project Sluis 7 ligt in de Kanaalzone Helmond. De kanaalzone Helmond is een groot herontwikkeling gebied van zon 7 kilometer en behoort daarmee tot één van de grootste herontwikkelingsgebieden van Nederland. De bouw van Sluis 7 is één van de 5 projecten die behoren tot het meerjarenprogramma Samen Investeren van Brabant Stad. Brabant Stad is het stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Gezamenlijk behartigen ze de belangen van deze regio, zowel regionaal als richting Rijk. Mede dankzij de financiële steun van de provincie Noord Brabant kan de bouw van een nieuwe Sluis 7 worden gerealiseerd.