Gemeente Leusden

Ansfriduslaan 25, 3833 BG

Soort bekendmaking: sloopvergunning


Â

VERLEENDE VERGUNNING ASBESTVERWIJDERING

Â

Ansfriduslaan 25, 3833 BG, het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot (3-08-2010)
Â