Gemeente Leusden

Rosmolenstraat 37, 3833 KA

Soort bekendmaking: bouwvergunning

BOUWVERGUNNING

Artikel 40 lid 1a en 44 Woningwet

Â

Rosmolenstraat 37, 3833 KA, het vernieuwen van een schuur

(3-08-2010)

Â

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een van deze besluiten, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Â