Gemeente Leusden

Laapeerseweg 12, 3832 SB

Soort bekendmaking: bouwvergunning

ONTHEFFING EN BOUWVERGUNNING

Artikel 3.6 Wet op de ruimtelijke ordening (binnenplans)

Â

Laapeerseweg 12, 3832 SB, het oprichten van een berging en veranda

(3-08-2010)

Â

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een van deze besluiten, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Â