Gemeente Leusden

Schutterhoeflaan 3, 3832 GP

Soort bekendmaking: bouwvergunning

ONTHEFFING EN BOUWVERGUNNING

Artikel 3.6 Wet op de ruimtelijke ordening (binnenplans)

Â

Schutterhoeflaan 3, 3832 GP, het plaatsen van een aanbouw aan de achter- en zijkant van de woning (3-08-2010)

Â

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een van deze besluiten, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Â