Gemeente Leusden

Tabaksteeg, kavel 549, 3832

Soort bekendmaking: bouwvergunning

De volgende aanvraag om bouwvergunning is ontvangen:

Â

Tabaksteeg, kavel 549 (3832), het oprichten van een woning

(21-07-2010)

Â

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (tel: 033-4961690 of 4961756)
Â