Gemeente Leusden

Tabaksteeg, kavel 1, 3832

Soort bekendmaking: bouwvergunning

De volgende aanvraag om bouwvergunning is ontvangen:

Â

Tabaksteeg, kavel 1, 3832, het oprichten van twee vrijstaande woningen met een gekoppelde garage (27-07-2010)

Â

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (tel: 033-4961690 of 4961756)
Â