Gerechtelijke organisatie

Vordering tot rectificatie tegen filmproducten 'de hel van '63' afgewezen

Leeuwarden, 4 augustus 2010 - De producent van de film "De Hel van '63'" hoeft geen rectificatie te plaatsen in verband met de aangifte wegens afpersing en bedreiging met geweld die hij tegen de echtgenoot van een schuldeiser heeft gedaan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden beslist in een kort geding, dat was aangespannen door die echtgenoot en de schuldeiser zelf .

De achtergrond van het conflict betreft een aantal onbetaalde facturen van de schuldeiser, waarover momenteel een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam loopt. Tevens is sprake van beslaglegging door de schuldeiser ten laste van de vennootschap die de film heeft geproduceerd. Het bedrijf van de schuldeiser heeft auto's verhuurd ten behoeve van de opnames van "De Hel van '63'" en de producent stelt zich op het standpunt dat het in rekening gebrachte bedrag niet (volledig) juist is. In zijn beleving wordt hij op die manier afgeperst. De bedreiging met geweld bestaat er volgens de producent uit dat de echtgenoot van de schuldeiser in telefoongesprekken met de producent uitlatingen zou hebben gedaan, die de producent als bedreigend heeft ervaren. Volgens de schuldeiser en haar echtgenoot is de aangifte echter vals en heeft de producent deze aangifte uitsluitend gedaan om hen af te straffen voor het leggen van beslag en het beginnen van een procedure om de nota's betaald te krijgen.

De voorzieningenrechter constateert in het vonnis dat de lezingen van de producent aan de ene kant en die van de schuldeiser en haar echtgenoot aan de andere kant over de feiten lijnrecht tegenover elkaar staan. Een kort geding leent zich niet voor nader onderzoek naar de feiten. In dit kort geding is daarom onvoldoende aannemelijk geworden dat de aangifte vals is en dus ook dat deze enkel is gedaan om het leggen van beslag en het aanspannen van een civiele procedure af te straffen. De voorzieningenrechter heeft de vordering tot rectificatie om die reden afgewezen.

LJ Nummer

BN3140

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Leeuwarden Datum actualiteit: 4 augustus 2010 Naar boven